Sotenäs 23/9

Här kommer all information gällande tävlingen anslås (även resultat!)
Depåtystnad 22.00 – gäller även elverk.

Tidsschema
Besiktningslista
Startlista 65G/85G ROOKIE
Startlista 65GH
Startlista 85GH
Startlista 85U