Återbetalningar

Regelverk Vuxna

Nu är fönstret för återbetalningar öppet. Efter oktober månads utgång stängs detta fönster. Missar man ovan fönster så kan man inte räkna med återbetalning tyvärr. Återbetalning kräver giltigt skäl.
“Giltigt skäl” omfattas av men är inte helt begränsat enligt nedan, gör ett försök om ni är osäkra men se till att följa informationen nedan så jag slipper ställa onödiga följdfrågor 🙂
1 – Ej fått plats som reserv och avanmält sig när man fortfarande var reserv.
2 – Avanmält sig i god tid pga skada eller sjukdom med intyg. Avanmälningar dagen innan tävling nekas överlag.
Begär återbetalning genom att maila aterbetalning@cecracingvgc.se och förklarar ditt ärende. Information som behövs är:
Tävlingen som avses, startnr, namn, klubb, klass och betalinfo enligt: “Banknamn, clearingnr, kontonr”. Glöm inte ange skälet för avanmälan och bifoga underlag i förekommande fall.

Regelverk Guldhjälm & Ungdom

2024 hanterar klubbarna återbetalningar på egen hand. Återkommer med mer information såsom kontaktuppgifter.

Tidigast dagen efter en tävling är genomförd mailar man aterbetalning@cecracingvgc.se och förklarar sitt ärende. Information som behövs vid sidan av skälet för återbetalningen är:
Tävlingen som avses, startnr, namn, klubb, klass och betalinfo enligt: “Banknamn, clearingnr, kontonr”.
Bedömer vi att återbetalningen är rimlig skickar vi informationen vidare till respektive klubb (då vi inte har något med ekonomin för GHU-tävlingarna att göra).
Exempel på ett rimligt skäl är givetvis om man avanmäler sig som reserv eller styrkt skada/sjukdom osv men det är i slutändan klubben som arrangerat tävlingen som avgör detta.
Tillse att ni skickar dessa önskemål senast under oktober månad och har ni inte fått något svar innan november så påminn oss så ser vi till att lösa det hela. Under säsong är det mycket annat som ska prioriteras och detta är en av de saker som hamnar längst ner i listan förstås.