Vuxna

Till 2023 sätter vi en minimi-ålder på 22 år för förare med bredd och senior-licens. MX-Womans motsvarande åldersgräns blir 18 år. Yngre förmågor och elitförare hänvisas generellt till den nystartade serien “Serie 3”
Notera gärna att en del tävlingar i Serie 3 går i närheten samma helg osv och vi är några som planerar att dubbla upp i Klass 3 i Serie 3 🙂

Upplägget är i princip det samma som de senaste åren. Det kan komma att förändras men just nu är tanken att fortsätta med träning, tidskval och 2 finaler (A,B,C,D) för samtliga förare.