Vuxna

Till 2024 sätter vi en minimi-ålder på 18 år för förare med bredd och senior-licens samt MX-Women. Yngre förmågor, junior- och elitförare hänvisas till GHU-serien (upp till 17 år) samt information gällande VIP på hemsidan.
OBS! Förare med elitlicens finns inte med i säsongstotalen. 
Upplägget är i princip det samma som de senaste åren. Det kan komma att förändras men just nu är tanken att fortsätta med träning, tidskval och 2 finaler (A,B,C,D) för samtliga förare.