Upplägg/Regler

Nedan är en gammal text från 2017 eller dylikt som behöver uppdateras. En hel del stämmer men några saker är också inte alls aktuella… Avser bara tävlingarna för Vuxna. Återkommer…

En körklass – virtuella klasser
Sedan flera år har vi kört ett koncept som bygger på en enda “kör-klass”. Det har justerats lite under åren och nedan följer den senaste versionen.

Det finns endast EN klass men det innebär inte att de långsammaste och snabbaste ens tränar samtidigt på en tävling. Detta löser vi genom tillämpning av seedning i kombination med förarens första anmälan till valfri virtuell klass (utifrån licens).

Dessa “VIRTUELLA” klasser är enligt nedan:

A – Junior, senior och elit-licens. Man kan aldrig bli uppklassad till A. Observera att junior- och elitförare oftast måste vänta ungefär en vecka med att anmäla sig för att prioritera bredd-förare.

B – Bredd-förare som är lite snabbare än klass C. Det går aldrig att anmäla sig i klass B utan att först ha blivit uppklassad från klass C. Så fort en förare tar poäng i en B-final eller bättre blir föraren B-förare.

C – Den klass som normal-slöa bredd-förare anmäler sig till. Har man kört på högre nivå får man gärna meddela VGC detta för att smidigt hitta en bra träningsgrupp första tävlingen.

E – Detta är vår elit-klass för de långsammaste. Så fort en förare tar poäng i en C-final blir förare C-förare, alternativt B-förare enligt motsvarande resonemang ovan ang. klass B.

Upplägg/tidsschema
Justerat upplägg till 2017. Nedan preliminärt.

Upplägget blir mindre känsligt för skillnad i varvtid på toppen och botten i AB- resp. CD-kval 2017. Det som kan bli lite sämre för vissa är att det är 2 A-finaler och det blir känsligare tidskval för piloterna. 2 D-finaler istället för kval har däremot varit delvis önskat. Huvudsyftet är att dra nytta av jämnheten i mitten, skala bort toppen och botten vilket sammantaget bör ge ett säkrare upplägg.

Topp 20 seedade är garanterade 2 st A-finaler oavsett tidskval (men kvalet ger givetvis plats på grind).
Övriga 140 kämpar om de återstående åtråvärda 20 platserna till A-finaler via tidskval.
Nu återstår alltså 120 förare och av dessa kommer topp 80 från tidskvalet köra körkval för B/C-final (topp 20 per körkval -> B-final).
Resterande 40 kör 2 D-finaler.
Har tankar på att träningsgrupp 3 och 4 är garanterade plats i B/C-kval på samma sätt som grupp 5 är garanterad A-finalerna.

Körordning enligt nedan.
Träning x 4 (20 min inkl. startträning)
Tidskval x 4 (15 min)
!!! LUNCH !!!
D-final 1 (15 min + 2 varv)
BC-kval 1 (15 min + 2 varv)
BC-kval 2 (15 min + 2 varv)
A-final 1 (20 min + 2 varv)
D-final 2 (15 min + 2 varv)
C-final (15 min + 2 varv)
B-final (15 min + 2 varv)
A-final 2 (20 min + 2 varv)

Resultat/poäng
Poängtilldelning ej klart i detta nu, se nedan för lite tankar om detta:
Poängtilldelningen vi har sedan några år är en sammanfogning av “VM” (läs status) och den linjära poängtilldelningen som sker i t ex lagserien. Tanken är att det ska löna sig att vinna en tävling (som i en statustävling) samtidigt som alla ska få poäng. Man kan tycka att det är konstigt att vinnaren får 250 poäng men 9:an bara 175 (70%) men i VM t ex så är det 25 resp. 12 dvs inte ens 50%. De flesta förarna märker ju inte av detta när de jämför sig med andra i samma skikt men vad som händer är ju att några förare som gör några få bra resultat kommer väldigt högt i listan. Det är också helt klart så att de som ibland placerar sig top 5 men även blandar in sämre resultat får mer poäng än någon som kanske alltid är topp 10. Rätt eller fel?
Exempelvis ger placeringarna 1,2,3,4,20,30 fler (10%) poäng än 10,10,10,10,10,10 som i ett linjärt system gett samma poäng totalt.
Jag har lite olika tankar men huvudspåret nu är att komprimera befintligt upplägg genom att börja på 200 istället för 250. Se filen och kommentera gärna.