Alingsås 230610

Här kommer all information gällande tävlingen anslås (även resultat!)
Depåtystnad 22.00 – gäller även elverk.

Tidsschema – Uppdaterat 230608
Besiktning
OBS! Grupp 2 tränar först – Se tidsschemat!
Tränings- och tidskvalsgrupp KLASS 2/3 Grupp 2
Tränings- och tidskvalsgrupp KLASS 2/3 Grupp 1
Tränings- och tidskvalslista KLASS 1

B-Final : Ny starttid !!! 12:30