LMCK 9/9

Välkomna till Lidköpings MCK!
Här kommer all information gällande tävlingen anslås (även resultat!)
Depåtystnad 22.00 – gäller även elverk.

TIDSSCHEMA
Tränings- och tidskvalsgrupp 1 
Tränings- och tidskvalsgrupp 2
Tränings- och tidskvalsgrupp 3
Besiktning

Resultat

Träning grupp 1
Träning grupp 2
Träning grupp 3

Tidskval 1
Tidskval 2
Tidskval 3

Startlista C – finaler
Startlista B – finaler
Startlista A – finaler

C – final 1
B – final 1
A – final 1

C – final 2
B – final 2
A – final 2

C-Finaler Totalt dagen
B-Finaler Totalt dagen
A-Finaler Totalt dagen