Kil 230716

Här kommer all information gällande tävlingen anslås (även resultat!)
Depåtystnad 22.00 – gäller även elverk.

Tidsschema Söndag
Besiktning Söndag
NYA GRUPPER!
Tränings- och tidskvalsgrupp 1 SÖNDAG – NY LISTA!
Tränings- och tidskvalsgrupp 2 SÖNDAG – NY LISTA!
Tränings- och tidskvalsgrupp 3 SÖNDAG – NY LISTA!
Tränings- och tidskvalsgrupp 4 SÖNDAG – NY LISTA!

Grindlistor
Grindlista C-finaler
Grindlista B-finaler
Grindlista A-finaler

Träning 
Träning grupp 1
Träning grupp 2
Träning grupp 3
Träning grupp 4

Tidskval
Tidskval grupp 1
Tidskval grupp 2
Tidskval grupp 3
Tidskval grupp 4

Finaler
C-Final 1
B-Final 1 Protest godk
A-Final 1

C-Final 2
B-Final 2
A-Final 2