Hökensås 1/5

Välkomna till Hökensås MCK!
Här kommer all information gällande tävlingen anslås (även resultat!)
Vi vill uppmana er att parkera på ett effektivt sätt så att alla får plats i depån och det går bra att anlända på söndag eftermiddag och framåt.
Notera depåtystnad från 22.00 vilket gäller även elverk trots att det inte finns el att köpa.

OBS! Det är förbjudet att koppla in el från spolplattan eller från andra uttag.

Livetider och resultat kommer publiceras på Speedhive.

TIDSSCHEMA
Besiktningslista
Tränings- och tidskvalsgrupp 1
Tränings- och tidskvalsgrupp 2
Tränings- och tidskvalsgrupp 3
Startlista_Serie 3 Klass 1

Grupp 1 – Tidskval – QualifyLandscape

Grupp 2 – Tidskval – QualifyLandscape

Grupp 3 – Tidskval – QualifyLandscape

Serie 3 klass 1 – Tidskval – QualifyLandscape

Startlista C-Final

Startlista B-Final

Startlista A-Final

C – Final – C – Final 1 – RaceLandscape

C – Final – C – Final 2 – RaceLandscape

B – Final – B – Final 1 – RaceLandscape

B – Final – B – Final 2 – RaceLandscape

A – Final – A – Final 1 – RaceLandscape

A – Final – A – Final 2 – RaceLandscape

Serie 3 – Klass 1 – Heat 1 – RaceLandscape

Serie 3 – Klass 1 – Heat 2 – RaceLandscape