Örebro 230702

Här kommer all information gällande tävlingen anslås (även resultat!)
Depåtystnad 22.00 – gäller även elverk.

Tidsschema
OBS Tidsschema skjutet 1h framåt!!
Besiktning
Tränings- och tidskvalsgrupp 85U
Tränings- och tidskvalsgrupp Klass 1
Tränings- och tidskvalsgrupp Klass 2/3

Resultat
Träning Klass 1
Träning 85U
Träning Klass 2+3

Tidskval Klass 1
Tidskval 85U
Tidskval Klass 2+3

Startlista 85U
Startlista Klass 2+3 B-Finaler
Startlista Klass 1
Startlista Klass 2+3 A-Finaler

85U Heat 1
Klass 2+3 B-Final 1
Klass 1 Heat 1
Klass 2+3 A-Final 1

85U Heat 2
Klass 2+3 B-Final 2
Klass 1 Heat 2
Klass 2+3 A-Final 2

Dagsresultat
85U Totalt dagen
Klass 1 Totalt dagen
Klass 2+3 B-Final Totalt dagen
Klass 2+3 A-Final Totalt dagen

https://speedhive.mylaps.com/Events/2286889