Kil 230715

Här kommer all information gällande tävlingen anslås (även resultat!)
Depåtystnad 22.00 – gäller även elverk.

TIDSSCHEMA Lördag
Besiktning Lördag
Tränings- och tidskvalsgrupp 1 Lördag
Tränings- och tidskvalsgrupp 2 Lördag
Tränings- och tidskvalsgrupp 3 Lördag
Tränings- och tidskvalsgrupp 4 Lördag

Grindlistor finaler
Grindlista D-finaler
Grindlista C-finaler
Grindlista B-finaler
Grindlista A-finaler

Träning
Träning grupp 1
Träning grupp 2
Träning grupp 3
Träning grupp 4

Tidskval
Tidskval grupp 1
Tidskval grupp 2
Tidskval grupp 3
Tidskval grupp 4

Finaler
D-Final 1
C-Final 1
B-Final 1
A-Final 1

D-Final 2
C-Final 2
B-Final 2 rev
A-Final 2