Klubbar

Denna information har vid några tillfällen publicerats i våra facebook-grupper men publicerar den nu för ökad tydlighet.

VGC Avgift (uppdaterat 2023)

För GHU-tävlingarna utgår inga avgifter, anmälningsavgifterna via TA betalas ut direkt till klubbarna som vilken tävling som helst. Överlag försöker vi skicka fakturorna för pokalerna för dessa tävlingar till klubbarna direkt från leverantören Lundgrens i Gräfsnäs AB. Notera även att CEC Motorcycles sponsrar med ett större belopp för säsongspriserna som delas ut sista deltävlingen. Vår insats här är alltså helt ideell, detta då vi anser att barnidrott (i detta sammanhang) inte ska drivas utifrån kommersiella intressen.

Serie 3 är under sin första säsong 2023 och inte heller här förekommer några avgifter, däremot kan det bli tal om kostnader för pokaler vilket kan komma att belasta klubbarna men vi får ta det lite som det kommer i år.

För “ursprungliga” VGC för vuxna (Numera “Bredd/Senior från 22”) gäller nedan.
Avgiften till VGC täcker dels pokaler (en kostnad runt 1000 uppdelat per tävling) och några mindre marginella kostnader. Det som blir över från VGC går till företaget Next Level Solutions och är det som redovisas varje höst genom en förbetald faktura till klubbarna (20% av överskottet är moms då överskottet givetvis är momspliktigt).

Till 2017 höjdes startavgiften från 325 till 350 och via pandemin 2020-2021 höjdes avgiften inför 2022 till 400.

Samma regelverk som tidigare med max utbetalning och en minimi-avgift om vi inte får tillräckligt många anmälda. Brukar överlag tillämpa max utbetalning oavsett men vi vill ha möjligheten att så inte göra. Minimi-avgiften sätts till 3200 exkl. moms, dvs 4000:- av inbetalda startavgifterna.

Taket enligt nedan givet olika förutsättningar:

40-grind och 160 platser, max utbetalning 56000:- (Avgift 3200 – 6400 exkl. moms)

30-grind och 150 platser, max utbetalning 52000:- (Avgift 3200 – 6400 exkl. moms)

30-grind och 120 platser (Pre Season), max utbetalning 42000:- (Avgift 3200 – 4800 exkl. moms)

Det bör tilläggas att om det blir många ej giltiga avanmälningar så blir överskottet / avgiften högre men det påverkar förstås inte klubbarna negativt. Det går ibland åt andra hållet också förstås, om än mer sällan.