KINDS MK 230902

Här kommer all information gällande tävlingen anslås (även resultat!)
Depåtystnad 22.00 – gäller även elverk.

Tidsschema
Besiktningslista
Tränings- och tidskvalsgrupp 85U
Tränings- och tidskvalsgrupp Klass1
Tränings- och tidskvalsgrupp Klass23