Borås

Här kommer all information och grupper/resultat etc för tävlingen den 10:e oktober publiceras. Ingen anslagstavla på plats pga Coronan.
Extra viktigt att samtliga förare/vårdnadshavare läser och följer PM1 och förarmötet nedan utifrån Corona etc.

OBS! Strax efter A-final 2 på söndagen delar vi ut pokaler till
topp 50 och topp 3 i klass C, klass E och MX-Girls!
Om ni har bråttom hem så utse ett ombud som tar med er pokal.
Prisutdelning blir via kösystem i närheten av Borås triumfbåge. Håll utkik för detaljer på facebook under dagen.