Serie3

Detta är en helt ny serie för 2023. Tanken är att hitta ett upplägg som fungerar för de yngre förarna som antingen är för gamla för GHU eller för unga för “gamla” VGC (aka Vuxna).

Klass 1
Från 13-17 år, U och J-licens. Max 150cc 2-takt alternativt 250 4-takt. Tanken är max 60 startande, träning, tidskval och 2 heat var. Dvs samma körtid som gamla VGC.

Klass 2
Från 15-25 år för Bredd och 18-25 för JSE-licens. Tanken är max 80 startande, träning, tidskval och 2 heat var. Dvs samma körtid som gamla VGC. Samkörs med Klass 3.

Klass 3
Från 26 år, Bredd och JSE-licens. Tanken är max 80 startande, träning, tidskval och 2 heat var. Dvs samma körtid som gamla VGC. Samkörs med Klass 2.