Semestercrossen Kil/Hagfors 16-17:e Juli

Observera depåtystnad 22.00. Långbord lördag kväll i Hagfors?
Uppdatera er genom facebookgruppen CEC RACING VGC som vanligt. 

KIL 16/7
TIDSSCHEMA Kil 16/7
Tränings- och tidskvalsgrupp 1
Tränings- och tidskvalsgrupp 2 
Tränings- och tidskvalsgrupp 3
Tränings- och tidskvalsgrupp 4
Besiktning Kil

Grindlista D-Finaler
Grindlista C-Finaler
Grindlista B-Finaler
Grindlista A-Finaler

Träning grupp 1
Träning grupp 2
Träning grupp 3
Träning grupp 4
Tidskval grupp 1
Tidskval grupp 2
Tidskval grupp 3
Tidskval grupp 4
D-Final 1
C-Final 1
B-Final 1
A-Final 1
D-Final 2
C-Final 2
B-Final 2
A-Final 2

 

HAGFORS 17/7
TIDSSCHEMA Hagfors 17/7
Tränings- och tidskvalsgrupp 1
Tränings- och tidskvalsgrupp 2
Tränings- och tidskvalsgrupp 3
Tränings- och tidskvalsgrupp 4
Besiktning Hagfors

Grindlista E-finaler
Grindlista D-finaler
Grindlista C-finaler
Grindlista B-finaler
Grindlista A-finaler

Träning grupp 1
Träning grupp 2
Träning grupp 3
Träning grupp 4
Tidskval grupp 1
Tidskval grupp 2
Tidskval grupp 3
Tidskval grupp 4

E-Final 1
D-Final 1
C-Final 1
B-Final 1
A-Final 1
E-Final 2
D-Final 2
C-Final 2
B-Final 2
A-Final 2