Kil 18-19/5

Här kommer all information gällande tävlingen anslås (även resultat!)
Depåtystnad 22.00 – gäller även elverk.

FILER SÖNDAGENS TÄVLING
Tidsschemat är som lördag gällande tider.
Grupperna anslås senare ikväll.
Besiktning_Kil_Sondag
Tränings- och tidskvalsgrupp 1 Kil – SÖNDAG 24-05-19 
Tränings- och tidskvalsgrupp 2 Kil – SÖNDAG 24-05-19 
Tränings- och tidskvalsgrupp 3 Kil – SÖNDAG 24-05-19 
Tränings- och tidskvalsgrupp 4 Kil – SÖNDAG 24-05-19

Träning
Träning grupp 1
Träning grupp 2
Träning grupp 3
Träning grupp 4

Grindlistor
Grindlista D-finaler
Grindlista C-finaler
Grindlista B-finaler
Grindlista A-finaler

Tidskval
Tidskval grupp 1
Tidskval grupp 2
Tidskval grupp 3
Tidskval grupp 4

Finaler
D-Final 1
C-Final 1 rev
B-Final 1
A-Final 1 rev
D-Final 2
C-Final 2
B-Final 2
A-Final 2

 
FILER LÖRDAGENS TÄVLING
Tidsschema Kil – LÖRDAG – 24-05-18
Besiktningslista Kil – LÖRDAG 24-05-18
Tränings- och tidskvalsgrupp 1 Kil – LÖRDAG 24-05-18
Tränings- och tidskvalsgrupp 2 Kil – LÖRDAG 24-05-18
Tränings- och tidskvalsgrupp 3 Kil – LÖRDAG 24-05-18
Tränings- och tidskvalsgrupp 4 Kil – LÖRDAG 24-05-18

Träning
Träning grupp 1
Träning grupp 2
Träning grupp 3
Träning grupp 4

Grindlistor
Grindlista D-Finaler
Grindlista C-Finaler
Grindlista B-Finaler
Grindlista A-Finaler

Tidskval
Tidskval grupp 1
Tidskval grupp 2 rev
Tidskval grupp 3
Tidskval grupp 4

Finaler
D-Final 1
C-Final 1
B-Final 1
A-Final 1

D-Final 2
C-Final 2
B-Final 2
A-Final 2