Älvängen 8/6

Tävlingen avbryts efter A-Final 1, mvh Tävlingsledningen

Här kommer all information gällande tävlingen anslås (även resultat!).

Tidsschema 240608
Besiktning
Tränings- och tidskvalsgrupp 1
Tränings- och tidskvalsgrupp 2
Tränings- och tidskvalsgrupp 3
Tränings- och tidskvalsgrupp 4

Första D-Final 13:15