Alingsås 6/7 – 7/7

Här kommer all information gällande tävlingen anslås (även resultat!).
OBS! Depån öppnar 17.30 på fredag.
Anmälan och besiktning för GH på fredag kväll 19-20 enligt TR.
Camping-el finns ej och depåtystnad från 22 inkluderar även elverken som vanligt.
VARMT VÄLKOMNA!

Dokument för U + extra GH Söndag 240707
Tidsschema U Söndag 240707
Besiktningslista 240707
Startlista GH
Startlista MX2U
Startlista 85U Grupp 1
Startlista 85U Grupp 2
Träning MX2U
Träning GH
Träning 85U Grupp 1
Tidskval 85U Grupp 1
Träning 85U Grupp 2
Tidskval 85U Grupp 2
Grindlista 85U
Heat 1 GH
Heat 1 MX2U
B-final 1 85U
A-final 1 85U
Heat 2 GH
Total 65 GH
Heat 2 MX2U
B-final 2 85U
Total B-final 85U
A-final 2 85U
Total A-final 85U
Heat 3 MX2U
Total MX2U

Dokument för GH Lördag 240706
Tidsschema GH Lördag 240706
Besiktningslista 240706
Startlista 65G 240706
Startlista 85G 240706
Startlista Rookie (65/85) 240706
Träning 65 85 GH Rookie
Träning 65GH
Träning 85GH
Indelning körkval 85GH
Heat 1 Rookie 65 85 GH
Heat 1 65GH
Kvalheat 1 85 GH
Kvalheat 2 85 GH
Heatindelning 85 GH
Heat 2 65 85 GH Rookie
Total Rookie 65 GH
Total Rookie 85 GH
Heat 2 65 GH
B-final 1 85 GH
A-final 1 85 GH
Heat 3 65 GH
Total 65 GH
B-final 2 85 GH
Total B-final 85 GH
A-final 2 85 GH
Total A-final 85 GH