CEC RACING VGC

Välkomna till hemsidan för CEC RACING VGC!

Notera att hemsidan fylls på med information lite löpande under 2024.

Under 2024 satsar vi åter på 2 olika serier där de flesta som körde Serie 3 har möjligheten via de 2 andra.
En hel del information kommer finnas på hemsidan men vi använder oss även av Facebook för aktuell information så se till att gå med i den/de grupper vars serier intresserar er för att vara så uppdaterade som möjligt.
Beskrivning nedan inom parentes är ej komplett utan bara en guidning, läs mer på hemsidan/facebook.

GH/U (65/85GH Rookie, 65GH, 85GH, 85U, MX2U)
Facebookgruppen GHU

Vuxna (Bredd/Senior från 22 år) –
Facebookgruppen Vuxna

Anmälan via SVEMO TA